Ondertekening Intentieovereenkomst tussen BMTEC B.V. en NHL Stenden Hogeschool

Wij zijn verheugd om aan te kondigen dat BMTEC B.V. en NHL Stenden Hogeschool een intentieovereenkomst hebben getekend. Deze samenwerking richt zich op het bevorderen van innovaties in biopolymeren, recycling en ontwerp, door middel van toegepast onderzoek naar duurzame kunststoffen. Ons gezamenlijke doel is om tegen 2035 minstens 50% circulaire kunststoffen te verwerken.

Samenwerking voor Innovatie

BMTEC zal nauw samenwerken met het NHL Stenden Lectoraat Circular Plastics om baanbrekende ontwikkelingen in de sector te realiseren. Deze samenwerking biedt niet alleen voordelen voor onze toekomstige R&D-activiteiten, maar ook voor de studenten van NHL Stenden. Zij zullen actief betrokken worden bij uitdagende onderzoeksprojecten, waarmee ze waardevolle kennis en ervaring kunnen opdoen.

Nieuwe Faciliteiten in Emmen

Onze nieuwbouwlocatie in Emmen zal beschikken over een state-of-the-art R&D laboratorium, specifiek gericht op onderzoek en ontwikkeling van duurzame kunststoffen. Dit laboratorium biedt geavanceerde faciliteiten om grensverleggend werk mogelijk te maken en zal een belangrijke rol spelen in onze gezamenlijke inspanningen voor een duurzamere toekomst.

Strategische Stap voor Bedrijf en Regio

Wij geloven dat deze samenwerking een belangrijke strategische stap betekent voor zowel BMTEC als de regio. Het markeert onze inzet voor innovatie en duurzaamheid, en versterkt onze positie als voorloper in de sector van circulaire kunststoffen.